Hem » Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

HÅLLBARA FLÖDEN I OCH MELLAN MÄNNISKOR

Är ditt företag hållbart? Är din organisation hållbar?

Alla företag och organisationer har sin unika och egna karaktär.
Hur låter din beskrivning om ditt sammanhang?

Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar är komplext. Det mellanmänsliga samspelet skiljer sig mellan olika verksamheter eftersom vi människor är olika.


En stark organisationskultur med tydlig värdegrund bidrar till högre effektivitet och kvalité för kunder och medarbetare. Organisationer är människor som ständigt påverkar och är beroende av varandra. Highcoastflow kartlägger och synliggör tillsammans med dig/er orsaker till det som fungerar bra och det som ska bli betydligt bättre. Vi skapar en strategi med vidgat perspektiv, lägger till nya metoder i processen och analyserar att rätt nyckelpersoner är delaktiga som driver utvecklingsprocessen vidare.

Har ni hållbarhet hos er? Vad betyder hållbarhet i ert sammanhang?

Från SWOT till handling​

Ni får:

 • högre effektivitet och lönsamhet.
 • konkret handlednig i er process.
 • stöd i förändringsledningoch vid kriser.
 • stöd i mål, vision, värdegrundsarbete.
Ett unikt koncept för företag, föreningar, kommuner i regionen Höga Kusten

Hållbar rekrytering 

Tillsammans kan vi nå en nivå till med ökad inflytt och säkerställa att befintliga boende trivs och att Höga Kusten fortsätter att utvecklas till en än mer hållbar och trivsam region.

Ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan

UL kursen i Höga Kusten ger dig kunskaper i :

 • att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
 • Du kan bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Ni får stöd och hjälp när:

 • en ny riktning är aktuell för er
 • när företag/arbetsgrupper slås samman
 • när ni har behov av nya verktyg och strategier 
 • vid en omorganisation
 • när ni vill rekrytera nya medarbetare/ hitta rätt kompetens
 • när ni vill olika
 • när inget fungerar

Är du intresserad? Anmäl intresse här:

KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

REFERENSER

Mannaminne har anlitat Mirja vid flera tillfällen under en period av utvärdering och omorganisation. Vi har haft stor hjälp av Mirjas lugna och kunniga inspel i vårt arbete under processen. 

Annika Wångby- Stattin Verksamhetsledare Stifelsen Mannaminne

Vad söker du?
Personlig utveckling
 • Coaching >>
 • Retreat >>
 • Mera flow i livet >>
 • Drömmen om landet >>
Ledarskapsutveckling
 • Coaching >>
 • Att leda och kommunicera >>
 • Hållbart ledarskap >>
 • Utvecklande ledarskap >>
Grupputveckling
 • Coaching >>
 • Att skapa effektiva team >>
Organisationsutveckling
 • Coaching >>
 • Vägen till hållbar rekrytering>>
 • Utvecklande ledarskap >>

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy