Hem » Organisation – COACHING ORGANISATION
Hållbara och strategiska flöden för ditt företag och er organisation.

Från SWOT till HANDLING:

Kartläggning och process sker i flera steg och varierar utifrån sammanhanget i företaget och i organisationen. Generellt startar arbetet med en nulägesanalys där en kartläggning av organisationen ur olika aktuella aspekter synliggörs.

Det kan handla om företagets kultur, struktur, process, personal i relation till organisationens syfte, värderingar och vision.

 

Ni får konkret handlingsplan:

 • vilken typ av förändring är aktuell för dig och din organisation
 • en tidplan och strategier för förändringsarbetet
Business.
PROCESS OCH STRATEGISK STÖD UTIFRÅN ERA BEHOV

För chefer och ledningsgrupper i förändrings- och utvecklingsprocesser

En kartläggning, en risk- och konskevensanalys bidrar till en hållbar utveckling. 

I förändringsprocesser är det viktigt att synliggöra  bakomliggande faktorerna i gruppen/ organisationen.

I processen vrider och vänder vi på förväntningar, utmaningar och farhågor. Vi reflekterar och undersöker lösningar utifrån alla aspekter.

Nästa steg blir att göra en arbetsgång med tidplan, struktur för att nå de uppsatta målen.


Vi kartlägger och tydliggör:

 •  mål, syfte och roller
 • förhållnings- och arbetssätt
 • förväntningar
 • faktiska förutsättningar i relation till strategiska och operativa frågor
 • hållbar och rimlig tidplan med arbetsgång

Ni får:

 •  konkreta verktyg att utveckla och driva processer och strategier
 • ni vet att rätt riktning och beslut tas
 • gruppens gemensamma arbetsprocesser blir tydligare och motivationen ökar
 • en gemensam målbild stödjer hållbar utvecklingsriktning för dig som chef och din organisation
 • tydlig kommunikation bidrar till ett tillitsfullt och hållbart klimat i företaget och i er organisation
Kontakta mig gärna för en offert där jag utgår ifrån era specifika behov
KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

EXEMPEL PÅ FÖRETAGSKUNDER

Åsa Westman Colorama i Lunde AB

Företagsutveckling

Stiftelsen Mannaminne

Styrelsearbete

Gerdins Cutting Technology AB

Mål- och visionsarbete

SAMARBETSPARTNERS

Rezon AB >>

UL Utvecklande Ledarskap i Höga Kusten

HumaNova Utbildning AB >>

Samtalsmetodik för organisationer och företag

Pelle Åbergsgården AB >>

Logi och kursarrangemang

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy