Hem » Grupputveckling

Grupputveckling

SKAPAR HÅLLBARHET I OCH MELLAN MÄNNISKOR

Stöd för dig och din grupp utifrån era specifika behov

Välfungerande arbetsgrupper med hög effektivitet och med motiverade medarbetare bidrar till organisationens välmående och framgång. Samhällsutvecklingen ställer höga krav på organisationer och medarbetares förmåga att hantera förändringar. Allt för ofta är det svårt i arbetsgrupper att få samarbetet att flyta, vilket hindrar organisationsutveckling och kan vara en bidragande orsak till ohälsa.

Vänta inte för länge utan ge stöd i tidigt skede, det finns så mycket att vinna för alla parter.

 

Vilka är era behov ? ​​

Vart är vi på väg? Hur samverkar vi? Hur kommunicerar vi?

Ni får:

 • konkret stöd och handledning kring aktuell frågeställning.
 • verktyg och metoder för kommunikation.
 • stöd i konflikthantering.
 • stöd och verktyg att hantera konflikter.
 • ökad förståelse där underliggande problem får möjlighet att komma till dagsljuset.
Hur samverkar vi?
Vad är gruppens mål och syfte?

Ni får:

 • kunskaper och verktyg för de olika grupputvecklingsfaserna både för ledare och gruppmedlemmar.
 • verktyg för att hantera konflikter där underliggande problem synliggörs.
 • uppleva ökad motivation, delaktighet, kreativitet och hälsa, vilket frigör energi och handlingskraft i organisationen.
 • verktyg och strategier att bidra till välfungerande team.

Handledning, coaching och stöd när du/ni:

 • problemen “sitter i väggarna”
 • när det pratas om varandra och inte med varandra
 • när samarbetet inte fungerar
 • nya team/ nya grupper/ nya roller skall implementeras
 • när ni upplever motstånd till nödvändig utveckling/ förändring
 •  vid hög sjukfrånvaro

Är du intresserad? Anmäl intresse här:

Jag har lång erfarenhet av:

 • att leda olika grupper och att medverka i olika typer av grupper: både välfungerande och icke fungerande. 
 • att hantera konflikter och svåra samtal.
 • att tydliggöra gruppens syfte, mål och ansvar. 
 • arbetsrelaterad ohälsa och dess påverkan på gruppens medlemmar. 
 • grupp- och processledning. 
 • UL/ Utvecklande ledarskap där jag verkar som handledare enligt Försvarshögskolans konceptutbildning. 
 • Jag har deltagit i UGL och FUGL.

Ni får handledning i:

 • grupp- och processledning utifrån era behov.
 • olika stadier i grupputveckling och dess påverkan på gruppens medlemmar.
 •  hur ni kan hantera konflikter och svåra samtal.  
 • kommunikation.
KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

Stöd i ert pedagogiska uppdrag?

Jag förstår ert uppdrag och kan stödja er i det även utifrån det pedagogiska uppdraget.

Kontakta mig för samtal om era behov.

Vad söker du?
Personlig utveckling

Coaching >>>

Retreat >>>

Drömmen om landet >>>

Ledarskapsutveckling

Utvecklande ledarskap >>>

Coaching >>>

Att leda och kommunicera >>>

Grupputveckling

Coaching >>>
Att skapa effektiva team >>>

Organisationsutveckling

Coaching >>>
Utvecklande ledarskap >>>

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy