Hem » Ledarskap – UL i HÖGA KUSTEN
UTVECKLANDE LEDARSKAP
Försvarshögskolans konceptutbildning

Sedan 2019 erbjuder företaget Rezon en öppen kurs i UL – Utvecklande Ledarskap i Höga Kusten i samarbete med mig där jag är en av handledarna.

 

Rezon är en stark aktör i UL både inom offentlig sektor och privata företag. 
Forskning av Försvarshögskolan visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. UL säkerställer ett hållbart ledarskap och utveckling för organisationen.

 

Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.

UL modellen

Utvecklande Ledarskap i Höga Kusten

KURSENS RAMAR

Kursen genomförs under 3+1 dag i internatform med två handledare. Kvällarna kommer också att tas i anspråk. 

 

Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika uppgifter. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro. 

 

En grund för utbildningen är den skattning som görs av dig och din omgivning av ditt ledarskap och som bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen innan utbildningen via internet. 

 

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig budskapet för att sedan omsätta detta i praktiskt handling. Kursen kräver inget ”främlingskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

KURSENS MÅL
  • Du ska kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning). 
EFTER UTBILDNINGEN HAR DU:
  • fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov.
  • ökat din självinsikt.
  • skapat en personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap. 

Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept framtaget av
Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. 

ANMÄLAN

Kursavgift och helpension
Priset för kursen är 21 .900 kr exkl moms/deltagare.

OBS. Med reservation till att aktuella priser finns hos Rezon och justeringar kan förekomma.

Anmäl dig till kursen hos REZON >>
Rezon är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling.  Rezon har sitt huvudsäte i Sundsvall. I vårt arbete tillämpar vi modern forskning och har genom licenser rätt att använda de främsta verktygen inom området.

Det går utmärkt att kontakta mig gällande UL i Höga Kusten och självklart Rezon dit du konkret gör din anmälan.

UL I HÖGA KUSTEN / VÄSTERNORRLAND

Arrangeras i samarbete med Hotell Björkudden/ Hotell Höga Kusten/ Hotell Södra Berget

Kontakta mig här om du är intresserad av UL i Höga Kusten.
KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy