Hem » Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

HUR ÄR DET ATT VARA CHEF OCH MÖTA VARDAGENS KRAFTER?

Håller du som chef?

Kraven på ledarskapet är höga och kräver många färdigheter och förmågor av Dig när du hanterar komplexa situationer och beslut. Chefs- och ledarstöd samt ledarutveckling är nödvändiga insatser för alla parter. Med min support får du vägledning och konkreta verktyg utifrån dina behov och din situation vilket du kan omsätta i din vardagspraktik. 

Vad behöver du? ​​

CHEFSSTÖD HANDLEDNING LEDARSKAP
Har du en hållbar arbetssituation?

Du får:

 • konkret chefs- och ledarsstöd kopplat till ditt uppdrag och din arbetsplats.
 • ledarutveckling som håller.
 • metoder och verktyg för ledarskapet i vardagsflödet.
ATT LEDA OCH KOMMUNICERA
Kan du vara autentisk?

Du får:

 • kunskap och verktyg för vilket ledarskap behövs i olika grupputvecklingsfaserna.
 • reflektion och verktyg för att leda i motstånd och i flöde
 • hur du kan kommunicera och bidra till ökad motivation, delaktighet, kreativitet 
 • metodik och verktyg för att hantera konflikter och svåra samtal.
För dig som vill klara vardagens krafter i chefrollens alla väder

Ett unikt utbildningsprogram på 6 månader

 • du blir stärkt i din ledarroll, växer både som människa och ledare. 
 • du får nya insikter, verktyg och kunskaper för hållbart ledarskap.
 • skräddarsydda strategier mot din målbild.
 • 2 x 2 dagar med erfarenhetsbyte i en avkopplade miljö.
 • individuell handledning/ coaching kopplat till dina behov online.
 • stöd av dina gruppmedlemmar under din resa.
Ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan

UL kursen i Höga Kusten ger dig kunskaper i :

 • att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
 • du kan bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Handledning, coaching och stöd när du:

 • behöver hjälp med prioriteringar
 • förväntas leverera på  ständigt höjda lönsamhetsmål
 • känner att tiden inte räcker till och behöver hjälp med att göra rätt prioriteringar
 • utmanas och vill hitta lösningar i er interna och externa kommunikation, vid konflikter
 • står inför en förändringsprocess och behöver kartlägga förutsättningarna för en hållbar utveckling i alla led
 • vill förändra, söker nya vägar  och när du känner att du inte kommer till din rätta
 • vill utveckla ditt ledarskap

.

Är du intresserad? Anmäl intresse här:

Jag har lång erfarenhet av:

 • att arbeta i olika ledar- och chefsroller.
 • att hantera konflikter och svåra samtal.
 • ha krisberedskap.
 • systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • rekrytering, medarbetar- och lönesamtal.
 • arbetsrelaterad ohälsa.
 • grupp- och processledning. 
 • UL/ Utvecklande ledarskap där jag verkar som handledare enligt Försvarshögskolans konceptutbildning.
 • UGL och FUGL

Du får stöd, verktyg, metoder och guidning i:

 • hur du kan anpassa din ledarstil beroende på sammanhang.
 • hur du kan hantera konflikter och svåra samtal i konkret handling. 
 • krisberedskap och kunskap om vad du behöver ha koll på i din roll och verksamhet.
 • systematiskt arbetsmiljöarbete samt hur du skapar ett hållbart flöde för det i din verksamhet.
 • rekrytering, medarbetar- och lönesamtal.
 • i rehabprocesser gällande ohälsa och samverkan.
 • i grupp- och processledning utifrån dina behov.
KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

REFERENSER

Mirja är en mycket professionell, uppriktig och genomäkta organisationskonsult och chefshandledare. Hon har hjälpt mig/oss att hitta nya stigar, öppna upp nya dörrar samt hjälpt oss att knyta upp trassligheter på ett hållbart sätt. Jag kan lämna mina varmaste rekommendationer. Lea Kinnunen, Enhetschef på Hola Folkhögskola Region Västernorrland.

Jag har samarbetat med Mirja inom ramen för kursen Utvecklande Ledarskap (UL) och uppskattar särskilt Mirjas förmåga att se grupprocessen och förmåga att skapa ett tryggt klimat som stödjer personlig ledarutveckling.

Jan-Erik Richnau, Rezon UGL- och UL handledare, ledarutvecklare och coach

Mirja är självgående, noggrann och har ett reflekterande och analyserande sätt att arbeta. Hon tog gärna initiativ till utveckling både för enheten som stadsdelen i stort i sin roll som enhetschef. Mirja är prestigelös och har stor förmåga att samarbeta med olika människor i olika sammanhang. Hennes engagemang och inlevelseförmåga kombinerat med hennes reflekterande och analyserande arbetssätt gör henne framgångrik i sin nya karriär.

Jan-Eric Johansson 2018, tidigare avdelningschef, Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning

Vad söker du?
Personlig utveckling
 • Coaching >>
 • Retreat >>
 • Mera flow i livet >>
 • Drömmen om landet >>
Ledarskapsutveckling
 • Coaching >>
 • Att leda och kommunicera >>
 • Hållbart ledarskap >>
 • Utvecklande ledarskap >>
Grupputveckling
 • Coaching >>
 • Att skapa effektiva team >>
Organisationsutveckling
 • Coaching >>
 • Vägen till hållbar rekrytering>>
 • Utvecklande ledarskap >>

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy