Hem » Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

HUR ÄR DET ATT VARA CHEF OCH MÖTA VARDAGENS KRAFTER?

Håller du som chef?

Kraven på ledarskapet är höga och kräver många färdigheter och förmågor av Dig när du hanterar komplexa situationer och beslut. Chefs- och ledarstöd samt ledarutveckling är nödvändiga insatser för alla parter. Med min support får du vägledning och konkreta verktyg utifrån dina behov och din situation vilket du kan omsätta i din vardagspraktik. 

Vad behöver du? ​​

IMG_7996 (002)
Ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan

UL kursen ger dig kunskaper i

 • att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
 • du kan bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.
CHEFSSTÖD HANDLEDNING LEDARSKAP
Har du en hållbar arbetssituation?

Du får:

 • konkret chefs- och ledarsstöd kopplat till ditt uppdrag och din arbetsplats.
 • ledarutveckling som håller.
 • metoder och verktyg för ledarskapet i vardagsflödet.
ATT LEDA OCH KOMMUNICERA
Kan du vara autentisk?

Du får:

 • kunskap och verktyg för vilket ledarskap behövs i olika grupputvecklingsfaserna.
 • reflektion och verktyg för att leda i motstånd och i flöde
 • hur du kan kommunicera och bidra till ökad motivation, delaktighet, kreativitet 
 • metodik och verktyg för att hantera konflikter och svåra samtal.

Handledning, coaching och stöd när du:

 • behöver hjälp med prioriteringar
 • förväntas leverera på  ständigt höjda lönsamhetsmål
 • känner att tiden inte räcker till och behöver hjälp med att göra rätt prioriteringar
 • utmanas och vill hitta lösningar i er interna och externa kommunikation, vid konflikter
 • står inför en förändringsprocess och behöver kartlägga förutsättningarna för en hållbar utveckling i alla led
 • vill förändra, söker nya vägar  och när du känner att du inte kommer till din rätta
 • vill utveckla ditt ledarskap

.

Är du intresserad? Anmäl intresse här:

Jag har lång erfarenhet av:

 • att arbeta i olika ledar- och chefsroller.
 • att hantera konflikter och svåra samtal.
 • ha krisberedskap.
 • systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • rekrytering, medarbetar- och lönesamtal.
 • arbetsrelaterad ohälsa.
 • grupp- och processledning. 
 • UL/ Utvecklande ledarskap där jag verkar som handledare enligt Försvarshögskolans konceptutbildning.
 • UGL och FUGL

Du får stöd, verktyg, metoder och guidning i:

 • hur du kan anpassa din ledarstil beroende på sammanhang.
 • hur du kan hantera konflikter och svåra samtal i konkret handling. 
 • krisberedskap och kunskap om vad du behöver ha koll på i din roll och verksamhet.
 • systematiskt arbetsmiljöarbete samt hur du skapar ett hållbart flöde för det i din verksamhet.
 • rekrytering, medarbetar- och lönesamtal.
 • i rehabprocesser gällande ohälsa och samverkan.
 • i grupp- och processledning utifrån dina behov.
KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

REFERENSER

Vad söker du?
Personlig utveckling

Coaching >>>

Retreat >>>

Drömmen om landet >>>

Ledarskapsutveckling

Utvecklande ledarskap >>>

Coaching >>>

Att leda och kommunicera >>>

Grupputveckling

Coaching >>>
Att skapa effektiva team >>>

Organisationsutveckling

Coaching >>>
Utvecklande ledarskap >>>

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy