Hem » Ledarskap – COACHING CHEF/LEDARE
Hållbara och strategiska flöden i chefs- och ledarskap

Coaching och handledning ökar din medvetenhet om dig själv och hur du uppfattas i olika situationer och sammanhang. Ju större förståelse och kunskap du har desto lättare kan du kommunicera ditt budskap.

Du får stöd och vidgat perspektiv utifrån din situation och i relation till ditt sammanhang.

 • När kommer du till din rätta? När känner du flow?
 • Vad händer med dig i mötet med olika personer och grupper? 
 • Vad händer med dig när det är stressigt kring dig?
 • Hållbara strategier för dig och din arbetsplats

Samma frågor kan du ställa till de människor du leder. 

big dandelion on a blue background
CoachinG AV CHEFER OCH LEDARE

Genom coaching kartlägger vi potentialen och utmaningarna och därefter jobbar vi lösningsinriktat mot dina och verksamhetens mål. Fokus ligger på ditt och medarbetarnas välbefinnande, motivation och delaktighet som leder till långsiktig framgångskultur.

 

Coaching:

 • hjälper dig att hitta din egen vilja för att genomföra önskade förändringar
 • ger dig nya frågor som ger nya svar och skapar nya tankemönster
 • ger dig konkreta handlingsplaner
 • vägledning  genom olika frågetekniker, verktyg kopplat till din arbetsvardag 
Konkret chefsstöd

Dina behov styr vilket skräddarsytt stöd och guidning du får under din resa.

 

Här är områden som kan vara aktuella för dig:

 • hur du kan anpassa din ledarstil beroende på sammanhang
 • hur du kan hantera konflikter och svåra samtal i konkret handling
 • krisberedskap och kunskap om vad du behöver ha koll på i din roll och verksamhet.
 • systematiskt arbetsmiljöarbete samt hur du skapar ett hållbart flöde för det i din verksamhet.
 • rekrytering, medarbetar- och lönesamtal.
 • i rehabprocesser gällande ohälsa och samverkan.
 • i grupp- och processledning utifrån dina behov
CHEFSSTÖD ONLINE ELLER PÅ PLATS

Dina behov och ditt sammanhang avgör tidsramen för samtalen: 1 tim 1,5 tim 2 tim eller mer.

 

För att nå en hållbar utveckling och förändring möts vi med 3-4 veckors mellanrum. Mellan samtalen implementerar du strategier som leder dig och din verksamhet mot hållbar utveckling. En utvecklingsresa för dig som ledare under 3- 6 månader.

 

Det första kartläggande samtalet är kostnadsfritt där vi ser om mitt support är det du söker.

Skicka en anmälan på länken här nedan så kommer vi överens om lämplig tidpunkt och tidsram. Jag delar information du kan behöva och du får svar på frågor som aktuella för dig.

Jag vill påminna Dig om att jag har tystnadsplikt.

 

Utifrån vårt kostnadsfria samtal och kartläggning av dina behov skickar jag dig förslag på vidare samverkan och offert.

Är du intresserad? Anmäl intresse här:

KONTAKT

Vad kan jag bidra med?
Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal eller möte.

Stöd i det pedagogiska uppdraget för dig och din personal

JAG FÖRSTÅR DIN VARDAG 

REFERENSER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Integritetspolicy